Header_Home6

CradleSmile Center

ยินดีต้อนรับสู่ CradleSmile Center ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กในวัยก่อนเข้าเรียน ซึ่งเป็นวัยที่สมองเติบโตเร็วที่สุด และเปิดรับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในทุกรูปแบบโดยไม่มีการต่อต้าน ช่วงวัยนี้จึงเป็นโอกาสทองที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจะใช้เวลาคุณภาพกับลูกให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาการที่ดีกว่าและต่อเนื่องของลูกน้อย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับลูก ซึ่งจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตเมื่อลูกน้อยโตขึ้น

dummy_01
dummy_01
dummy_01
dummy_01
dummy_01
dummy_01